پمپ های کلرزن آلدوز Dosing مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

 

 

 

 

                مدل :            DDI 209  
            ظرفیت :      0.005 - 20 l/h
 16 - 3 bar  

 

 

 

 

 

             مدل :            DDI 222  
         ظرفیت :      0.075 - 150 l/h
 10 - 3 bar 

 

 

 

 

             مدل :         DME up to 48 l/h  
        ظرفیت :        0.0025 - 48 l/h
  18 - 2/6 bar 

 

 

 

 

 

 

         مدل :         DME up to 150 l/h  
      ظرفیت :         0.075 - 150 l/h
  10 - 4 bar 

 

 

 

 

 

      مدل :         DME up to 940 l/h  
    ظرفیت :          0.47 - 940 l/h
 10 - 4 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس شایان مهر در نقشه گوگل

اطلاعات تماس

گرگان، خیابان شهید بهشتی، بین استخر سیدین و میدان کریمی

شماره تلفن: 9-32122234 (017)

شماره فکس: 32151184 (017)

info@shayanmehrco.com